Bränting's heath 9
Död tall (Pinus sylvestris)
Most of the pines are more than 100 years old, though a hard life out on the alvars make the trees become small.
Den flesta tallarna är över 100 år gamla, men det är ett hårt liv på alvaren; träden blir små.
© UP Creative Support (2009)