Färnebofjärden National Park 22
Häxkvast på björk
A Witch's broom on a birch.
En praktfull häxkvast på en björk. Häxkvasten har troligen bildats då en parasitsvamp av släktet Taphrina angripit björken. Svampens mycel (svamptrådar) orsakar den abnorma tillväxt som skapar kvistbollen.
© UP Creative Support (2008)