Halle-Vagnaren and its wind-pruned pines 3
Tallskog på berg
The mountain is a little piece of wilderness. In 2005 the area was converted to a nature reserve, mainly to protect its natural forest – particularly the old pines on the mountain and the oaks beneath it.
Berget ligger vid sidan av allfartsvägarna och få hus finns i dess närhet. Få är även de långväga besökare som brukar hitta hit. År 2005 invigdes berget som naturreservat, främst för att skydda den till stor del orörda bergsvegetationen – särskilt den urskogsliknande hällmarkstallskogen och de äldre lövträden på bergets östsida. Reservatsbildningen gör även att området öppnas upp mer för friluftslivet.
© UP Creative Support (2008)