Högklint 17
The dead trees in Högklint Nature Reserve contributes to the impression of wild nature ...
De döda träd som finns i naturreservatet Högklint bidrar till intrycket av vild natur ...
© UP Creative Support (2008)