Högklint 2
Högklint is an about 1 kilometre long and 100 metre wide strip of dramatic nature.
Högklint är ett drygt kilometerlångt och ett hundratal meter brett naturreservat som sträcker sig från havet upp mot de bebyggda tomter som finns uppe på klinten.
© UP Creative Support (2008)