Högklint 3
A limestone rock in the south part of Högklint.
Högklint är ett av de mer dramatiska naturområdena på Gotland. I dess södra del har en bit av klinten lossnat och tippat ut mot havet. I den klyfta som bildats bakom klippan ligger Rövar Liljas håla, uppkallad efter en tjuv från 1700-talet.
© UP Creative Support (2008)