Högklint 4
Rowan (Sorbus aucuparia) growing in a layer of limestone fragments at the bottom of a crevice.
I rövarens klyfta växer dessa rönnar (Sorbus aucuparia) upp ur de nedrasade kalkstensskärvorna i klyftans botten.
© UP Creative Support (2008)