The oldest Norway Spruce tree 1
Sveriges äldsta gran (Picea abies)
This is the oldest known Norway Spruce tree (Picea abies) in the Nordic countries. It was found in 1999, by Mats Niklasson and Tomasz Zielonka, near Nakafjäll in Västerbotten, Sweden. Its estimated age is between 590 and 620 years, though it could be older.
Mats Niklasson (SLU) och Tomasz Zielonka fann år 1999 denna toppbrutna gran nära Nakafjäll i Västerbotten. Den visade sig vara den äldsta kända trädformade granen (Picea abies) i Norden (Svensk Botanisk Tidskrift Vol 93 s 287).

Click the image for next page or use the links below to come directly to a few selected pages:

The tree has fallen   Spruce branches   Spruce trunk   Spruce stump   Old bark

Klicka på bilden för att byta sida eller använd länkarna nedan för att direkt komma till några utvalda sidor:

Granen har fallit   Grangrenar   Granstam   Granstubbe   Gammal granbark
© UP Creative Support (2008)  Photo: Leif Jougda  Text: Birger Johansson   Contact: