Tree shadows on a golf course 1
A round on the golf course the day before the snow came.
En runda på golfbanan dagen innan snön kom.

Click the image for next page or use the links below to come directly to a few selected pages:

Aspen in the Sun   Birches   Apples in the Sky   A spruce Spruce   Decorated trunk

Klicka på bilden för att byta sida eller använd länkarna nedan för att direkt komma till några utvalda sidor:

Asp i solsken   Björkar   Äpplen i skyn   En prydlig gran   Dekorerad stam
© UP Creative Support (2008)  Text & Photo: Birger Johansson   Contact: