Old Oaks in Hördalen 1
Hördalen (Vallda dalar)
Hördalen is an oak-dominated nature reserve with high nature values. It is located at the coast in northern Halland.
Hördalen, även kallad Vallda dalar, är en ekdominerad lövskog med höga naturvärden knutna till de gamla träden. Det 31 ha stora naturreservatet ligger vid kusten i norra Halland, söder om Särö.
© UP Creative Support (2009)  Photo: Birger Johansson   Contact: