Old Oaks in Hördalen 2
Hördalen och Hamra golfbana
The trail to Hördalen starts in a golf course.
Bredvid Hördalen ligger Hamra golfbana från vilken en stig går in i reservatet.
© UP Creative Support (2009)