Old Oaks in Hördalen 3
Klippskreva, klyfta med mossa och stenar
A rocky cleft with moss-covered stones.
En klippskreva leder upp från den frodiga dalen till den lågväxta krattekskogen uppe på berget.
© UP Creative Support (2009)