Näverkärr Coastal Forest 10
Lövsal
Big elms, oaks and ashes form an inviting arbour where Dog's Mercury cover the floor. The soil is rich with lime, coming from shells left by the sea millenniums ago.
Stora träd av alm, ek och ask bildar en vacker lövsal med ett golv av skogsbingel (Mercurialis perennis) som trivs på mullrik mark. Marken här kan innehålla mycket kalk från de mussel- och snäckskal som havet lämnat efter sig när landet stigit.
© UP Creative Support (2009)