Näverkärr Coastal Forest 16
Ask (Fraxinus excelsior)
The ash trees (Fraxinus excelsior) in Näverkärr are more slender than the elms and the oaks, but they reproduce better.
Askarna i Näverkärr är klenare än almarna och ekarna, men de har föryngrat sig bättre.
© UP Creative Support (2009)