Näverkärr Coastal Forest 3
Stenmur i skärgården
At least since the Bronze Age, humans have influenced Näverkärr
Stenrösen från bronsåldern visar att området har varit kulturellt påverkat under lång tid. Stenmuren på bilden är av betydligt yngre datum, men den gård som finns här har anor långt tillbaka i tiden.
© UP Creative Support (2009)