Näverkärr Coastal Forest 4
Kustskog i Näverkärr
Most of the thick old trees in Näverkärr stand in the forest strip along this mountain ridge.
De flesta av de grova gamla lövträden i Näverkärr finns i skogsremsan som vi ser framför denna bergsrygg.
© UP Creative Support (2009)