Näverkärr Coastal Forest 5
Ädellövskog
Big shadowing broadleaf trees (mostly oaks, elms and ashes), together with the steep west side of the mountain, add a magic touch to the forest and create a micro-climate that makes Näverkärr one of Sweden's most species-rich places for tree-living lichens.
Bergets branta västra sida skapar tillsammans med de stora skuggande ädellövträden (mest ek, alm och en del ask) en bitvis trolsk skogsmiljö här ute i det yttre kustbandet. Näverkärr är känt som en av Sveriges artrikaste lokaler för trädlevande lavar. Det tyder på att generationer av gamla träd har avlöst varandra sedan lång tid tillbaka.
© UP Creative Support (2009)