Näverkärr Coastal Forest 8
Skogsalm – Ulmus glabra
New stems are emerging from this old lying trunk of a Wych Elm (Ulmus glabra).
En skogsalm från vars gamla och mer eller mindre liggande huvudstam nya stammar skjuter upp.
© UP Creative Support (2009)