Näverkärr Coastal Forest 9
Betande kor i hage
Cows grazes the southern part of the forest.
Den södra delen av skogsremsan betas av kor. Här sker ingen föryngring av lövträden då korna äter upp de späda plantorna.
© UP Creative Support (2009)