Vägeröd Valleys 11
Stammar av bok
Beech woods in Vägeröd Valleys.
Bokskog i Vägeröds dalar.
© UP Creative Support (2009)