Vägeröd Valleys 4
Bokskog i Vägeröds dalar
12 hectares of the nature reserve are beech woods, located in and around Vägeröd Valleys.
Av reservatets knappt 80 ha är det den 12 ha stora bokskogen i och vid Vägeröds dalar som är den främsta attraktionen.
© UP Creative Support (2009)