Vägeröd Valleys 5
Bokar (Fagus sylvatica)
Most of the trees in the beech stand are relatively young, though there are older and thicker beeches.
Bokbeståndet är i genomsnitt ganska ungt, men där finns grova äldre träd.
© UP Creative Support (2009)