Vägeröd Valleys 7
Svampar på låga av bok
Several species of fungi and tree-living lichens have been found in Vägeröd.
Vägeröd har höga naturvärden. Här finns många svampar och trädlevande lavar, varav flera är rödlistade.
© UP Creative Support (2009)