Vägeröd Valleys 8
Död bok
There are dead trees in the beech woods – not in high numbers, though.
Det finns en del lågor och högstubbar i bokskogen, men inte i någon större mängd.
© UP Creative Support (2009)