Salmbärshagen 10
Hollow trees offer a good environment for bats and birds. Stock doves, for instance, have been observed here.
Det finns flera hålträd i Salmbärshagen – en bra livsmiljö för hålbyggande fåglar och fladdermöss. Skogsduva har observerats i reservatet. Här finns också flera ovanliga lavar, bl a den mycket sällsynta askvårtlarven.
© UP Creative Support (2008)