Trolltallen i Kvillsfors 2
Jättetallen i Kvillsfors
Vårfloden har fått Emån att svämma över ängarna utanför Kvillsfors i östra Småland. En grund vidsträckt sjö har bildats. Vid den tillfälliga stranden står en jättetall, från vattensidan delvis dold av sly och mindre lövträd. Vi har Sveriges grövsta tall framför våra ögon. Dess minsta omkrets under brösthöjd är 5,5 meter.
© UP Creative Support (2007)