Trolltallen i Kvillsfors 5
Grova stammar på Sveriges grövsta tall
Bilden visar en vy över den ena halvan av den grova trolltallen, känd som Vallbytallen (uppkallad efter Vallby säteri som ligger omkring en mil åt sydväst) och Skirötallen (efter Skirö socken, en av de tre socknar som gränsar till varandra i detta område). Lägg märke till naturminnesmärket som är fäst på tallens stam.

Den tillfälligt översvämmade ängsmarken bredvid tallen kallas för Kilhagarna, antagligen efter det stora antalet lotter som marken varit uppdelad i. De bördiga ängarna längs Emån var uppdelade på traktens gårdar, så att alla skulle få del av höskörden.

© UP Creative Support (2007)