Trolltallen i Kvillsfors 6
Tallkrona på jättetall i Kvillsfors
En blick upp mot kronan på den ena av de två huvudstammarna avslöjar ett gytter av slingrande grenar som söker ljuset. Jättefuran är inte så hög, bara 17 meter, men den rymmer ändå hela 17 skogskubikmeter trä (beräknat med TreeCalc).
© UP Creative Support (2007)