Jättetallen  vid  Bottnaryd 2
Jättetall vid stenbro över bäck
En liten å rinner under en gammal stenbro, någon kilometer väster om småländska Bottnaryd. Vid en åkrök invid bron stå en mycket stor tall. Redan år 1670 omnämns den som "det stora furuträdet östan om ån" i ett kyrkligt protokoll. Under århundradenas lopp har trädet fortsatt att växa upp till den gigant det är idag. Tallen kallas för Ullebotallen, Sagotallen och Prostatallen – kärt barn har många namn.
© UP Creative Support (2007)