Jättetallen  vid  Bottnaryd 6
Ullebotallen
Stammen är mycket grov. Omkretsen i brösthöjd är 4,7 meter och stamdiametern överstiger 1,4 meter upp till 7 meters höjd. Trädet är 25 meter högt och dess volym är 21 skogskubikmeter. Vi står framför en pelare av trä där inget onödigt har lagts på grenarna.
© UP Creative Support (2007)