Ekstam på vinternEkstam med mossa på vinternEkjätte på GällstaöEkjätte i NärtunaEkjätte i NärtunaEkeröjätten – ett mycket stort träd 2

Oak trunk in winter

Ekstam på vintern
Ekstam på vintern   (3322 x 6978 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Oak trunk with moss in winter.