Vägeröd Valleys 1
Sund vid Vägeröds dalar, Skaftölandet
Vägeröd nature reserve – with the inviting beech woods in Vägeröd Valleys – is located by the coast, near Fiskebäckskil in Bohuslän.
Naturreservat Vägeröd, med den inbjudande bokskogen i Vägeröds dalar, ligger på Skaftölandet i Bohusläns skärgård, alldeles utanför Bokenäs – ett av Bohusläns två kärnområden för bokskog.

Click the image for next page or use the links below to come directly to a few selected pages:

Stone wall   Beech woods   Dead wood   Broken rock   Beeches

Klicka på bilden för att byta sida eller använd länkarna nedan för att direkt komma till några utvalda sidor:

Stengärdsgård   Bokskog   Död ved   Spräckt klippa   Bokar
© UP Creative Support (2009)  Text & Photo: Birger Johansson   Contact: