Salmbärshagen 1

The nature reserve Salmbärshagen is one of Gotlands most interesting wooded pastures.

Naturreservatet Salmbärshagen, som är en av Gotlands intressantaste ädellövhagar, är uppkallad efter salmbäret, eller blåhallonet (Rubus caesius) som det kallas på fastlandet.

Click the image for next page or use the links below to come directly to a few selected pages:

Oak pasture   The Ashes   Common Ivy   Hollow trees   Pollarded ash

Klicka på bilden för att byta sida eller använd länkarna nedan för att direkt komma till några utvalda sidor:

Ekhage   Askarna   Murgröna   Hålträd   Hamlad ask
© UP Creative Support (2008)  Text & Photo: Birger Johansson   Contact: