Lindallé i Engelska parken, UppsalaMossklädda stenblock i Fiby urskogBjörk och mossiga stenar i granskogTrollskog vid StyggkärretHavtorn vid havetHavtorn vid havetGammal tall vid ÄngskärStenblock täckt av mossa och ormbunkarMossklädda stenblockGammal skog med asp och gran 5

Lime avenue

Lindallé i Engelska parken, Uppsala
Lindallé i Engelska parken, Uppsala   (6838 x 2131 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Moss covered stones.