Bränting's heath 1
Tall på alvar
Pines (Pinus sylvestris) dominate the landscape south of lake Bästeträsk on northern Gotland. The most unaffected pine forest in the area is protected in the Bränting's Heath nature reserve.
Gotlands största naturvärdesområde ligger på öns norra del. Tall och hällmarkstallskog dominerar landskapet söder om sjön Bästeträsk. Den minst påverkade skogen står i naturreservatet Bräntings haid (hed).

Click the image for next page or use the links below to come directly to a few selected pages:

Alvar   Dead trees   Yew   Pines in evening light   Wet meadow  

Klicka på bilden för att byta sida eller använd länkarna nedan för att direkt komma till några utvalda sidor:

Alvar   Torrträd   Idegran   Tallar i kvälljus   Fuktäng   Ovanliga arter
© UP Creative Support (2009)  Text & Photo: Birger Johansson   Contact: