VIntervy i HågadalenCarl von Linnés ask vid FalebroCarl von Linnés ask vid FalebroLindallé i Engelska parken, UppsalaMossklädda stenblock i Fiby urskogBjörk och mossiga stenar i granskogTrollskog vid StyggkärretHavtorn vid havetHavtorn vid havetGammal tall vid ÄngskärStenblock täckt av mossa och ormbunkarMossklädda stenblockGammal skog med asp och granGammal tall vid kustenFiby urskogGamla aspar i FibyGamla aspar i Fiby 2

Vinter view outside Uppsala

VIntervy i Hågadalen
VIntervy i Hågadalen   (9260 x 1876 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Carl Linnaeus ash at Falebro.