Näverkärr Coastal Forest 1
Näverkärr
Where land meets sea, at the edge of Härnäset in Bohuslän, the Näverkärr Nature Reserve is located. It contains 2.4 sq km of land and water. From a small mountain, we are looking down on a valley with grazing cows. One of the botanically most valuable deciduous coastal forests in Western Sweden stands along the granite ridges.
Där land möter hav, längst ut på Härnäset mellan Kungshamn och Lysekil i Bohuslän, ligger naturreservatet Näverkärr med 236 ha land och vatten. Från en av granitbergsryggarna ser vi ut över Näverkärrsdalen där korna går och betar. Längs bergssidorna står en av de botaniskt värdefullaste kustädellövskogarna i västra Sverige.

Click the images to browse all pages in this picture story or use the links below to come directly to a few selected pages:

Sea bay   Stone wall   Moss on stones   Ulmus glabra   Grazing cows   Arbour   Oak knife   Wych elm   Fighting oaks  Ash tree   Alder swamp   Rocks and wood

Klicka på bilderna för att bläddra igenom hela bildreportaget eller använd länkarna nedan för att komma till några utvalda sidor:

Havsvik   Stenmur   Mossa på stenar   Ulmus glabra   Betande kor   Lövsal   Ekkniv   Skogsalm   Kämpande ekar   Ask   Alkärr   Klippor och träd
© UP Creative Support (2009)  Text & Photo: Birger Johansson   Contact: