Färnebofjärden National Park 1
Sångsvanar (Cygnus cygnus)
Färnebofjärden National Park is well known among bird watchers. The bird life is impressive with more than two hundred observed species. The picture shows whooper swans.
Sångsvanar (Cygnus cygnus) flyger ovanför Färnebofjärdens nationalpark, som är en populär rastplats för dessa fåglar. Fågellivet är imponerande. Drygt 200 fågelarter har observerats här och över 100 häckar regelbundet. Under mitt besök såg jag både fiskgjusar och örn.

Click the image for next page or use the links below to come directly to a few selected pages:

A water landscape   The old oaks   Aspens in the flood forests   Beaver-works   Small-leaved Lime   Witch's broom  
Polypores   Stems in water   Spruces

Klicka på bilden för att byta sida eller använd länkarna nedan för att direkt komma till några utvalda sidor:

Ett vattenlandskap   De gamla ekarna   Aspar i svämskogarna   Bäverjobb   Skogslind   Häxkvast   Tickor   Stammar i vatten   Granar
 
© UP Creative Support (2008)  Text & Photo: Birger Johansson   Contact: